Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Port Reval på Eldfisk

Samtykke: ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Port Reval som boliginnretning på Eldfiskfeltet.


I forbindelse med samtidige boreoperasjoner, vedlikehold og modifikasjoner på Eldfisk har COPSAS fortsatt behov for flere sengeplasser. Selskapet har tidligere fått samtykke til bruk av Port Reval på Eldfisk fram til august 2008.

Port Reval er plassert sørvest for Eldfisk 2/7-E med broforbindelse til denne innretningen, og skal brukes som flotell på feltet fram til mai 2009.

Port Reval opereres av OSM Offshore AS (OSM). Innretningen fikk Ptils samsvarsuttalelse (SUT) 3.8.2007.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |