Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Port Reval på Eldfisk

Petroleumstilsynet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS samtykke til bruk av Port Reval (bildet) som boliginnretning på Eldfiskfeltet.


Behovet for innkvartering av personell utover vanlig bemanning oppstår blant annet på grunn av vedlikeholdsarbeid på to brønner og oppgraderinger på feltet.

Port Reval er en flyttbar boreinnretning av typen Aker H3 som eies av Awilco Sea Beds II AS. Port Reval vil bli plassert ved siden av Eldfisk 2/7E og vil få bruforbindelse til denne innretningen.

Aktiviteten vil starte i september 2005 og har en forventet varighet på 10 måneder.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss