Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Polar Pioneer til brønnintervensjon på Visund Nord

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Polar Pioneer til intervensjon på brønnene 34/8-B-1 og 34/8-B-2 på Visund Nord.Hensikten med brønnintervensjonen er å gjenopprette barriene i brønnene. Dette innebærer permanent plugging i reservoarseksjonene, men med mulighet for senere sidestegsboring.

Brønn 34/8-B-1 har de geografiske koordinatene N 61° 25' 50.99",  Ø 2° 34' 3.95", mens brønn 34/8-B-2 har koordinatene N 61° 25' 52.11",  Ø 2° 34' 05.91".

Vanndypet på stedet er ca 380 meter og avstanden til land 139 km.

Brønnoperasjonene har en forventet varighet på henholdsvis 26 og 15 døgn.

Den flyttbare innretningen Polar Pioneer fikk samsvarsuttalelse (SUT) 6.5.2004

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96