Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Polar Pioneer på Troll

Samtykke: Statoil har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Polar Pioneer til produksjonsboring på Trollfeltet.


Samtykket gjelder sidestegsboring, komplettering og plugging av brønn 31/2-M-14 som tilhører utvinningstillatelse 085.

Operasjonen skal starte i desember 2009 og har en forventet varighet på inntil 135 dager.

Polar Pioneer (source: Statoil)

Polar Pioneer (foto) er en Sonat/Hitachi designet, halvt nedsenkbar boreinnretning, bygget i 1985. Innretningen eies og opereres av Transocean Offshore.

Under et verkstedsoppholdet i Ølen høsten 2004 ble det blant annet gjennomført oppgraderinger for å bringe innretningen i samsvar med Statoils tekniske krav for operasjoner på Snøhvitfeltet.

Polar Pioneer fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i mai 2006.

Innretningen har etter den tid blant annet boret produksjonsbrønner for Snøhvit og flere letebrønner for Statoil, Hydro og Eni i Barentshavet.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |