Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Polar Pioneer på Troll

Samtykke: StatoilHydro ASA har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Polar Pioneer på Trollfeltet.


Samtykket gjelder plugging, sidestegsboring og komplettering av brønn 31/5-I-21 på Trollfeltet i Nordsjøen, utvinningstillatelse 085.

 Location of the Troll field

Lokasjon Trollfeltet

Operasjonen på Troll planlegges igangsatt så snart Polar Pioneer har avsluttet verftsopphold med femårsklassing og diverse modifikasjoner, på Hanøytangen.

Planlagt start på Troll er i juli 2009. Operasjonen har en estimert varighet på inntil 135 dager.

Innretningens planlagte posisjon under operasjon i brønn 31/5-I-21H er:

N 60° 43’ 42.828”, Ø 03° 34’ 39.644”E. Vanndypet på lokasjonen er 315 meter.

Polar Pioneer er en Sonat/Hitachi designet, halvt nedsenkbar boreinnretning, bygget i 1985. Innretningen eies og opereres av Transocean Offshore.

Innretningen gjennomgikk hovedklassing ved Westcon i Ølen høsten 2004.

Under dette verkstedsoppholdet ble det gjennomført oppgraderinger for å bringe innretningen i samsvar med Statoils (nå StatoilHydros) tekniske krav for operasjoner på Snøhvitfeltet.

Polar Pioneer fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i mai 2006 (lenke).

Innretningen har etter den tid boret produksjonsbrønner for Snøhvit og flere letebrønner for Statoil, Hydro og Eni i Barentshavet.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |