Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Oseberg A – omlegging av HFIS

Samtykke: StatoilHydro har fått nytt samtykke til bruk av Oseberg A med HFIS utført av Avinor.


Opprinnelig samtykke til bruk av Oseberg A ble gitt under forutsetning at HFIS* skulle utføres fra Oseberg A.

*HFIS (Helicopter Flight Information Service):
Lokal flygeinformasjons- og alarmtjeneste som ytes på et helikopterdekk samt til luftfartøy innenfor enhetens ansvarsområde.

Tjenesten vil nå bli utført av Avinor ved Stavanger kontrollsentral.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |