Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Ormen Lange

Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) har fått samtykke til å ta i bruk Ormen Lange undervannsanlegg med rørledninger til land og landanlegg på Nyhamna.


Ormenlange (kilde: Hydro)

Norsk Hydro Produksjon AS, som utbyggingsoperatør for Ormen Lange (bildet), har på vegne av rettighetshaverne søkt om følgende:

  • I henhold til forskrift av 1. januar 2002 om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten § 5d om samtykke til bruk av Ormen Lange brønner, brønnrammer og manifold med tilhørende rørledninger mellom brønnrammer og landanlegg.
  • I henhold til midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørsystemer § 19 om samtykke til bruk av Ormen Lange landanlegg på Nyhamna i Aukra kommune.

Vi har gitt Hydro samtykke som omsøkt 4.7.2007.

Planlagt tidspunkt for inntak av gass fra Sleipner for testing av anlegget er juli 2007.

Planlagt oppstartstidspunkt for produksjon fra Ormen Lange feltet er 1. oktober 2007.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss