Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Ocean Vanguard på Åsgard

Statoil ASA (Statoil) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Ocean Vanguard til produksjonsboring på Åsgardfeltet.


Samtykket gjelder boring av brønn 6506/12-J-1H på Åsgards Smørbukkfeltet (kartet).

LocationPetroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2004. Innretningen har tidligere innehatt SUT under navnet West Vanguard, da den var eiet og operert av Smedvig.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss