Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av nytt produksjonsutstyr på Kristin

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til bruk av ny kompressor og annet modifisert produksjonsutstyr på Kristin.


Statoil er operatør på Kristinfeltet som ligger på Haltenbanken i Norskehavet. Gassen fra feltet blir sendt i en rørledning til Åsgard Transport og videre til Kårstø i Rogaland, mens kondensat blir overført til Åsgard C for lagring og utskipning. Produksjonen på Kristin startet høsten 2005.

Reservoatrykket i feltet har falt raskere enn ventet, og for å opprettholde produksjonen har Statoil satt i gang et prosjekt for å redusere innløpstrykket i prosessanlegget.

Prosjektet innebærer installasjon av nytt utstyr, herunder en ny kompressormodul, i tillegg til utskifting og oppgraderinger av eksisterende utstyr og systemer.

Statoil planlegger å ta i bruk det nye og modifiserte utstyret i juni 2014. Ptil har gitt Statoil samtykke til dette.


Journal 2014/320

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064