Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av nye moduler på Troll A

I forbindelse med prekompresjon på Troll A har Petroleumstilsynet (Ptil) gitt Statoil ASA samtykke til å ta i bruk deler av innretningen. Samtykket gjelder bruk av TPK-modulen (Troll A prekompresjon) og EDS-modulen (Elektrisk Driver System).


Under prosjekteringen av Troll A var det forventet at trykket i reservoaret ville synke etter hvert som produksjonen forløp.

Det ble derfor tatt høyde for å plassere trykkøkningsutstyr på Troll A. Det ble også lagt tilrette for tilkobling inn mot produksjonssystemene ved at det ble installert tilkoblingspunkter på aktuelle rørsystemer.

Prekompresjonsmodulen er bygget som en frittstående modul plassert på Troll A værdekk. Plassen var satt av til dette formål da innretningen opprinnelig ble prosjektert og bygget. Modulen veier 3.782 tonn.

EDS-modul (kilde: Statoil)Det er bygd en egen modul (bildet) på Troll A for EDS-utstyret som inneholder høyspenningsutstyr, kontrollutrustning, kjøleenheter og ventilasjonsanlegg.

På hver side av de to øverste etasjene er det avsatt plass for to nye vekselrettere for neste utbyggingstrinn.

Installasjonen skal være ferdig testet og klar til idriftsettelse 1. oktober 2005.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss