Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av ny rørledning på Visund Sør

Statoil Petroleum ASA har fått samtykke til bruk av ny produksjonsrørledning og brønn på Visund Sør.


Visund Sør ligger 10 kilometer fra Gullfaks C og Visund A plattformene i Nordsjøen og tilhører utvinningstillatelsene 120.

Vanndypet på stedet er 290 meter.
 


Visund Sør (Statoil.com)

 

Brev til Statoil Petroleum ASA

Journal 2012/1308

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064