Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Norpipe oljerørledning utover opprinnelig levetid

Samtykke: ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) har fått samtykke til bruk av oljerørledningen Norpipe fram til 2028.


Utgangspunkt for rørledningen (Norpipe Oil Pipeline, kartet) er innretningen Ekofisk 2/4-J. Ledningen har en diameter på 34" og er 354 kilometer lang. Den krysser britisk kontinentalsokkel og går i land i Teesside i Storbritannia. Ca 50 kilometer vest for Ekofisk er det et innkoblingspunkt for britiske felt.

Ledningen ble bygd for en levetid på minimum 20 år og ble tatt i bruk i 1975.

Dette samtykket gjelder fortsatt bruk av Norpipe oljerørledning til utløpet av utvinningstillatelse 018 i 2028.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |