Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av MSV Regalia på Visund

Petroleumstilsynet har gitt Statoil ASA samtykke til bruk av den flyttbare innretningen MSV (Multi Service Vessel) Regalia som flotell på Visundfeltet.


Samtykket er gitt for perioden 20.2.-15.9.2005.

Regalia (kilde: Prosafe). Bi

MSV Regalia (bildet) vil ligge dynamisk posisjonert med broforbindelse til Visundinnretningen.

Gassanlegget på Visund er planlagt utbygget for å øke gassinjeksjonskapasiteten og legge til rette for gasstransport til Kvitebjørn innen 1.10.2005. Dette skal foregå samtidig som boreaktiviteten opprettholdes.

I denne anledning er det behov for et flotell for å kunne huse nødvendig personell.

MSV Regalia er en halvt nedsenkbar innretning av type "GVA 3000". Den har 193 lugarer og opereres av Prosafe Offshore Ltd. Innretningen ble sist brukt som .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss