Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av MSV Regalia

Petroleumstilsynet har gitt Statoil ASA samtykke til å bruke MSV Regalia som flotell på Troll A til innkvartering av personell i forbindelse med Troll Prekompresjons Prosjekt og revisjonsstans 2004.


Formålet med Troll A Prekompresjon er å opprettholde forventet produksjonsnivå etter 2005.

Det er planlagt ny modul på Troll A med to kompressorer i første fase, og plass til ytterligere to kompressorer som installeres senere.

Foto: Statoil

Troll A

I perioden primo juli til primo november 2004 har Statoil behov for et flotell for å kunne huse nødvendig personell i installasjonsfasen.

Selskapet har brukt denne innretningen tidligere, sist i forbindelse med brønnintervensjonsaktiviteter.

MSV Regalia vil ligge dynamisk posisjonert med broforbindelse til Troll A.

MSV Regalia opereres av Prosafe Offshore Ltd (POL). Innretningen har vært benyttet for undervanns installasjonsarbeid, som støttefartøy for dykkeroperasjoner og som flotell.

Lenke til .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss