Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Inspirer på Volvefeltet

Statoil ASA har fått samtykke til bruk av Mærsk Inspirer for produksjonsboring på Volve i perioden før produksjonsstart på feltet.


Om Volve
I april 2005 ble Plan for utbygging og drift (PUD) for Volve godkjent av Kronprinsregenten i Statsråd (lenke til OEDs arkiv).

Oljefeltet Volve ligger om lag 200 km vest for Stavanger. I området rundt Volve ligger det flere gass- og kondensatfelt. Ingen av disse feltene har infrastruktur som gjør det hensiktsmessig å fase inn Volve. Volve er derfor planlagt som en selvstendig utbygging.

Volve (illustrasjon: Statoil)

Volve (i bakgrunnen Sleipner)

Utbyggingskonseptet innebærer blant annet bruk av en oppjekkbar bore- og produksjonsinnretning (Mærsk Inspirer) og en lagerinnretning (Navion Saga) for lagring av stabilisert olje.

Samtykket
Vårt samtykke gjelder bruk av Mærsk Inspirer til gjennomføring av produksjonsboring på feltet før produksjonsstart. Produksjonen skal etter planen starte i mai 2007. Statoil trenger da et nytt samtykke til bruk av Mærsk Inspirer til boring og produksjon samt bruk av Navion Saga til lagring.

Mærsk Inspirer har i dag (SUT) som flyttbar boreinnretning. Søknaden om SUT for Mærsk Inspirer som bore- og produksjonsinnretning er for tiden under saksbehandling i Ptil.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss