Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Inspirer – boring og komplettering av flere brønner på Volve

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Mærsk Inspirer på Volvefeltet.


Samtykket gjelder boring og komplettering av pilotbrønnene 15/9 F-10 og 15/9-F-10A samt produksjonsbrønn 15/9-F-10 B.

Samtykket er en utvidelse av et tidligere samtykke gitt 23.1.2007 (lenke).

Om Volve
I april 2005 ble Plan for utbygging og drift (PUD) for Volve godkjent av Kronprinsregenten i Statsråd.

Oljefeltet Volve ligger om lag 200 km vest for Stavanger. I området rundt Volve ligger det flere gass- og kondensatfelt. Ingen av disse feltene har infrastruktur som gjør det hensiktsmessig å fase inn Volve. Volve ble derfor planlagt som en selvstendig utbygging. 

Volve (source: StatoilHydro)

Volve med Sleipner i bakgrunnen (kilde: StatoilHydro)

Utbyggingskonseptet for Volve innebærer blant annet bruk av den oppjekkbare bore- og produksjonsinnretningen Mærsk Inspirer og en lagerinnretning (Navion Saga) for lagring av stabilisert olje.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |