Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Innovator på Ekofisk

Samtykke: ConocoPhillips Skandinavia AS har fått samtykke til bruk av Mærsk Innovator til boring av vanninjeksjonsbrønner på Ekofisk.


Mærsk InnovatorSamtykket gjelder boring av åtte injeksjonsbrønner på Ekofisk 2/4 VA. Brønnene skal erstatte eksisterende 2/4 W-injeksjonsbrønner som stenges innen 2011.

De åtte 2/4 VA-brønnene vil bli boret ved bruk av en undervannsbrønnramme, undervannsbrønnhode og –brønnkontrollutstyr.

I følge samtykkesøknaden vil boringen foregå i perioden april 2009 til slutten av 2011.

Mærsk Innovator  (bildet) er en flyttbar innretning (jack up) som opereres av Maersk Drilling Norge. Innretningen er bygget hos Hyundai i 2003. Lengden på leggene er 205 m og innretningen kan operere i opp til 150 m vanndyp.

Mærsk Innovator fikk samsvarsuttalelse (SUT) i mai 2003.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |