Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Innovator på Ekofisk

Samtykke: ConocoPhillips (COP) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Mærsk Innovator til bruk til boring og plugging på Ekofisk.


Mærsk InnovatorSamtykket gjelder boring av et sidesteg fra produksjonsbrønn 2/4-B-9-B ( lenke) og til plugging av brønn 2/4-B-7 (lenke).

I henhold til samtykkesøknaden vil denne aktiviteten utføres mens Mærsk Innovator opererer på Ekofisk, i perioden mai til september 2009.

Mærsk Innovator (bildet) som opereres av Maersk Drilling Norge, er en flyttbar boreinnretning (jack up), bygget hos Hyundai i 2003. Lengden på leggene er 205 m og innretningen kan operere i opp til 150 m vanndyp.

(lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |