Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Innovator på Ekofisk

Petroleumstilsynet har gitt ConocoPhillips Norge (CoPNo) samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Mærsk Innovator for å bore på Ekofisk 2/4-M.


CoPNo har søkt om å bore 25 brønner på 2/4-M. Muligens vil antall brønner senere bli utvidet. Aktiviteten vil vare til høsten 2008.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss