Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Guardian – produksjonsboring på Varg A

Samtykke: Talisman Energy Norge AS (TENAS) har fått samtykke til å bore fire sidestegbrønner på Varg A med den flyttbare boreinnretningen Mærsk Guardian.


Vargfeltet ligger i den sørlige Nordsjøen ca 230 kilometer vest for Jæren, og tilhører utvinningstillatelse 038.

Formålet med boringen er i følge TENAS blant annet å øke utnyttelse fra feltet ved å bore inn i nye reservoarområder.

Planlagt oppstart for aktiviteten er 1. august 2009.

Mærsk Guardian (source: Woodside)

Mærsk Guardian (bildet) er en oppjekkbar boreinnretning bygget i 1986. Den opereres av Maersk Drilling Norge AS.

Lenke: Mærsk Guardian har fått samsvarsuttalelse

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |