Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Guardian på Yme

Samtykke: Talisman Energy Norge AS (TENAS) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Mærsk Guardian på Ymefeltet.


I august 2008 søkte TENAS om samtykke til bruk av Mærsk Giant til produksjonsboring på Yme. Samtykket ble gitt i oktober 2008 (lenke).

TENAS planlegger følgende endring i forhold til ovennevnte søknad:

Bruk av Mærsk Guardian (bildet) til boring av to toppseksjoner i tre brønner i Beta-området i mars/april 2009.

Mærsk Guardian (kilde: Woodside)

De resterende seksjonene skal bores av Mærsk Giant som også skal ferdigstille brønnene.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |