Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Giant på Yme

Samtykke: Talisman Energy Norge AS (TENAS) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Mærsk Giant til produksjonsboring på Ymefeltet.


Om Yme
Yme ligger i den sørøstlige delen av Nordsjøen 150 kilometer sør-sørvest for Stavanger på 77 – 93 meters havdyp. Yme er det første oljefelt på norsk sokkel som blir bygd ut på ny etter at feltet har vært stengt i mange år. Produksjonsperioden var fra 1996 til 2001, da det ikke lenger ble funnet lønnsomt å fortsette med driften.

Nye rettighetshavere med TENAS som operatør, vedtok i 2006 å utvinne gjenstående ressurser med en oppjekkbar produksjonsinnretning som plasseres på en lagertank på havbunnen (MOPUstor-konsept, se illustrasjon).

Ymekonseptet (kilde: TENAS)

Samtykke
Samtykket gjelder boring av fire oljeproduserende brønner og to brønner for vanninjeksjon på Yme Gamma, samt to oljeproduserende brønner og en brønn for vanninjeksjon på Yme Beta.

Mærsk Giant er en oppjekkbar flyttbar boreinnretning som opereres av Maersk Contractors Norge AS. Innretningen er bygget i Japan hos Hitachi, ferdigstilt i 1986. Mærsk Giant kan operere i opp til 107 m vanndyp og har plass til 87 personer.

Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i februar 2002.

I følge samtykkesøknaden er planlagt oppstart av aktivitetene i oktober/november 2008.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |