Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Gallant på Embla og Tor

Petroleumstilsynet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Mærsk Gallant til produksjonsboring på Embla og Tor.


ConocoPhillips vil bruke innretningen for boring av to produksjonsbrønner på Embla og en brønn på Tor i perioden fra 15.5.2005 til 31.12.2006.

Mærsk Gallant fikk (SUT) 1.8.2002.

Mærsk Gallant på Ekofisk

Mærsk Gallant har utført oppdrag for ConocoPhillips i flere år. Bildet viser Mærsk Gallant (til høyre) under en tidligere aktivitet på Ekofisk (foto: Inge Leirhaug).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss