Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Gallant på Ekofisk

Samtykke: ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Mærsk Gallant på Ekofiskfeltet.


Samtykket gjelder bruk av innretningens helikopterdekk og boligkvarter i forbindelse med reparasjonsarbeid etter at fartøyet Big Orange XVIII kolliderte med Ekofisk-innretningen 2/4 W 8. juni.

Kollisjonen medførte skader på 2/4-W (innretning, bro og brønnutstyr).

Lenke: Petroleumstilsynet gransker kollisjon mellom fartøy og innretning på Ekofisk

Mærsk Gallant (bildet) skal bli plassert på østsiden av Ekofisk 2/4-M.

Mærsk Gallant (source: AP Moeller)

Etter planen skal innretningen brukes fra medio juni 2009 til medio juli 2009.

Mærsk Gallant opereres av Maersk Contractors Norge A/S. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i august 2002. 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |