Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Maersk Inspirer og Navion Saga på Volve

StatoilHydro har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Maersk Inspirer for samtidig boring og produksjon samt bruk av Navion Saga på Volvefeltet.


Om Volve
I april 2005 ble Plan for utbygging og drift (PUD) for Volve godkjent av Kronprinsregenten i Statsråd (se lenkeboks).

Oljefeltet Volve ligger om lag 200 km vest for Stavanger. I området rundt Volve ligger det flere gass- og kondensatfelt. Ingen av disse feltene har infrastruktur som gjør det hensiktsmessig å fase inn Volve. Volve ble derfor planlagt som en selvstendig utbygging.


 
Illustrasjon: Volve med Sleipner i bakgrunnen (kilde: StatoilHydro)

Utbyggingskonseptet for Volve innebærer blant annet bruk av en oppjekkbar bore- og produksjonsinnretning (Mærsk Inspirer) og en lagerinnretning (Navion Saga) for lagring av stabilisert olje.

Samtykket
Vårt samtykke gjelder bruk av Mærsk Inspirer til samtidig boring og produksjon samt bruk av Navion Saga til lagring.

Mærsk Inspirer har fra før samsvarsuttalelse (SUT) som flyttbar boreinnretning og fikk i januar 2008 SUT som produksjonsinnretning.

Lagerskipet Navion Saga er definert som en flyttbar innretning og reguleres etter § 3 i rammeforskriften.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |