Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Leiv Eiriksson i Norskehavet

Samtykke: A/S Norske Shell (Shell) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Leiv Eiriksson til produksjonsboring i Norskehavet.


Samtykket gjelder boring/komplettering av tre brønner på Ormen Lange.

Ormen Lange (kartet) er et gassfelt som ligger i Mørebassenget i den sørlige delen av Norskehavet. På grunn av det store vanndypet (800 – 1100 meter), er utbyggingen krevende og har ført til utvikling av ny teknologi.

Feltet blir bygd ut med 24 brønner fra tre bunnrammer.

Leiv Eiriksson eies og opereres av Ocean Rig AS. Innretningen fikk ny samsvarsuttalelse (SUT) 11.7.2008.

Lenke: Leiv Eiriksson har fått ny samsvarsuttalelse

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |