Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Langeled - søndre del

Gassco AS har søkt om samtykke til bruk av Langeled fra Nyhamna i Norge til Easington i Storbritannia. Vi har så langt gitt samtykke til bruk av den søndre delen av rørledningen.


Langeled gasstransportsystemGasstransportsystemet Langeled skal transportere gass fra blant annet landanlegget for Ormen Lange på Nyhamna, via et tilknytningspunkt på stigerørsinnretningen på Sleipner til en ny mottaksterminal i Easington på østkysten av England, se kartet. Transportsystemet har en samlet lengde på om lag 1200 kilometer.

Lenke: Om Langeled (Gasscos nettsted)

Den søndre delen av Langeled skal tas i bruk og fylles med gass i september 2006, mens den nordre delen er fremdeles i konstruksjonsfasen. Den skal tas i bruk høsten 2007.

Derfor har vi valgt å prioritere saksbehandlingen for den søndre delen av systemet. Vi har meddelt Gassco at søknaden må oppdateres og ajourføres med informasjon før vi kan ta stilling til samtykke for bruk av hele transportsystemet.

Lenke:

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss