Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Kvitebjørn for produksjonsboring

Samtykke: StatoilHydro ASA har fått samtykke til bruk av Kvitebjørninnretningen til boring av fire nye produksjonsbrønner.


Kvitebjørnfeltet ligger i blokk 34/11, ca 20 kilometer sørøst for Gullfaks. Feltet er bygget ut med en integrert bunnfast produksjonsinnretning (bildet) med boreanlegg og boligkvarter.

Kvitebjørn (kilde: StatoilHydro)

Les mer om Kvitebjørn på StatoilHydros nettsted (lenke)

Det er tidligere boret en letebrønn, ni produksjonsbrønner og én deponibrønn. Samtykket  gjelder  boring av fire nye produksjonsbrønner. Det er tidligere installert lederør til disse.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |