Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Kvitebjørn

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil ASA (Statoil) samtykke til bruk av Kvitebjørn. Dette omfatter start av prøveproduksjon, samtidig boring og produksjon, samt normal drift og brønnvedlikehold. Samtykket ble gitt 12. juli 2004.


Kvitebjørn-feltet ligger i blokk 34/11, øst for Gullfaks-feltet i Nordsjøen. Rettighetshavere er Statoil ASA, Petoro AS, Norsk Hydro Produksjon a.s og Total E&P Norge AS.

Feltet ble påvist i 1994 og anslås å inneholde utvinnbare reserver på om lag 53 milliarder kubikkmeter gass og 113 millioner fat kondensat.

Kvitebjørn består av en fullt integrert, bunnfast stålplattform med bore- og prosessanlegg og boligkvarter.

Plattformen ble installert på feltet i Nordsjøen 16. mai 2003. Boringen av brønner startet i september 2003.

Reservoaret befinner seg på om lag 4000 meter dyp og har høyt trykk og høy temperatur. Vanndypet på Kvitebjørn er 190 meter.

Kvitebjørn
 

Illustrasjon:
Leslie Austdal, Statoil

Gassrørledningen fra Kvitebjørn til Kollsnes er 147 kilometer lang. Gassen skal prosesseres i NGL-anlegg på Kollsnes.

Kondensatrøret fra Kvitebjørn er 90 kilometer langt og knyttet til Troll Oljerør 2, mellom Troll C og Mongstad.

Kvitebjørn-feltet skal levere gass fra høsten 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss