Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Kristin

Statoil ASA har fått samtykke til å ta innretningen Kristin med tilhørende undervannsinnretninger i bruk.


Vårt vedtak omfatter to deler:

  • Bruk av boligkvarter, kraner, helikopterdekk, hjelpesystemer osv fra 8.4.2005
  • Bruk av prosessanlegget og havbunnsinnretninger fra 28.5.2005

Vi har bedt Statoil sende en skriftlig bekreftelse på at nød- og kontrollsystemer er testet og funnet i orden før prosessanlegget på innretningen tas i bruk.

Kristin ligger i Norskehavet 20 km sydvest fra Åsgard. Feltet ble påvist i 1997. Plan for utbygging og drift ble godkjent desember 2001.

Lenke: Utbygging, anlegg og drift av Kristinfeltet (OED)

Kristin (kilde: Statoil)

Bildet viser undervannsinnretninger og den halvt nedsenkbare flytende produksjonsinnretningen Kristin. I bakgrunn Åsgard B, A og C.

Samsung Heavy Industries i Sør Korea har bygget skroget. Aker Kværner har hatt ansvar for prosjekteringen av skroget og dekket.

Gassen vil bli transportert i en 30 km lang rørledning fra Kristin til Åsgard Transport og skal videreforedles på Kårstø. Kondensatrørledningen fra Kristin til Åsgard C er 22,7 km langt.

Boligkvarteret på Kristininnretningen har sengekapasitet for totalt 104 personer i enkeltlugarer.

Driftsorganisasjonen for Kristin er lokalisert til Stjørdal, forsyningsbasen og helikopterbasen til Kristiansund N.

De viktigste milepælene for prosjektet er:

  • Marine installasjonsaktiviteter på feltet våren/sommeren 2005
  • Innretningen ferdig fra Aker Stord - 25.3.2005
  • Innretningen installert på feltet - 11.4.2005
  • Start produksjon fra egne brønner - 1.7.2005
  • Start kommersielle gassleveranser - 1.10.2005.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss