Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Island Constructor

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av Island Constructor til installering av lederør i letebrønn 35/2-2.


StatoilHydro har søkt om samtykke til leteboring av brønn 35/2-2 i utvinningstillatelsene 318 og 269 med den flyttbare innretningen Transocean Winner.

I første fase av denne boringen ønsker selskapet at konstruksjonssfartøyet Island Constructor installerer lederør i brønnen.

Island Constructor

M/V Island Constructor eies av Island Offshore og er bygget ved Ulstein Verft.

StatoilHydro har søkt om unntak fra kravet at flyttbare innretninger som utfører petroleumsvirksomhet på norsk sokkel skal ha samsvarsuttalelse (SUT).

I medhold av forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) § 59, har vi gitt unntak fra forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 17 tredje ledd vedrørende samsvarsuttalelse for å installere lederør i brønn 35/2-2, jf. forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten § 6 bokstav m.

Ut ifra en risikobasert tilnærming aksepterer vi  en slik forenklet løsning for denne begrensede aktiviteten. Det forutsettes at de begrensningene og kompenserende tiltakene som er beskrevet i mottatt informasjon fra StatoilHydro, blir overholdt og/eller satt i verk.

Unntaket gjelder fra 10.4.2009 til 31.5.2009.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |