Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av innretninger på Yttergryta

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av innretninger på Yttergryta i Norskehavet.


Yttergryta er et lite gass- og kondensatfelt som ligger 33 kilometer øst for Åsgard (kartet). Feltet tilhører utvinningstillatelse 062. Plan for utbygging og drift (PUD) av Yttergryta ble godkjent i Statsråd 23. mai 2008.

 Brønnstrømmen fra Yttergryta går til Midgard X og videre til Åsgard B

Samtykket gjelder bruk av et enkelt undervannsproduksjonsanlegg og en ca 5 kilometer lang rørledning til brønnramme X på Midgardfeltet. Derifra vil brønnstrømmen fra Yttergryta gå til Åsgard B sammen med strømmen fra Midgard gjennom en eksisterende rørledning.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |