Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av innretninger på Vilje

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av innretninger på Viljefeltet.


Samtykket gjelder oppstart og drift av Vilje satelittbrønner med tilhørende rørledninger mellom brønnene og FPSO Alvheim (kartet) som opereres av Marathon Petroleum Company Norway.

Vilje

Vilje er et lite oljefelt som ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, rett nord for Heimdalfeltet. Havdypet i området er om lag 120 meter.

Plan for utbygging og drift av Vilje ble godkjent i Statsråd 18. mars 2005, og godkjent i Olje- og energidepartementet 6. mai 2005.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |