Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av innretninger på Revfeltet

Samtykke: Talisman Energy Norway AS (Talisman) har fått samtykke til å ta innretninger på Revfeltet i bruk.


Rev (tidligere kalt Varg Sør) er et gass- og kondensatfelt som ligger 6 kilometer sør for Vargfeltet (kartet) i blokk 15/12 nær grensen til britisk kontinentalsokkel.

Lokasjon av Rev  

Feltet er planlagt som en undervannsutbygging koblet opp mot Armadainnretningen på britisk sokkel. Gass og kondensat fra feltet vil bli transportert til Storbritannia gjennom eksisterende britiske rørledninger.

Avgrensingsbrønnen 15/12-16 S ble boret med boreinnretningen Mærsk Giant på 87 meters havdyp til en total dybde på 2921 meter under havoverflaten. En vellykket produksjonstest er gjennomført.

Plan for utbygging og drift for Rev ble godkjent i juni 2007.

Brønnen 15/12-17 B på feltet vil etter planen bli komplettert i løpet av 3. kvartal 2008 og skal kobles til Armada for produksjonsoppstart i 2. kvartal 2009.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |