Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av innretninger på Ekofisk utover opprinnelig levetid

Samtykke: ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) har fått samtykke til bruk av flere innretninger og rørledninger i Ekofiskområdet utover opprinnelig antatt levetid.


Samtykket gjelder bruk av følgende innretninger og rørledninger:

  • 2/4-H og 2/4-Q til 1.9.2013.
  • 2/4-C (som del av rømningsvei) til 1.9.2013, heretter i henhold til regler for enklere innretning uten overnattingsmulighet til 2028.
  • 2/4-FTP til 31.12.2015.
  • 2/4-BS01, 2/4-W og 2/4-SF til 31.12.2012.
  • 2/4-A til 31.12.2016.
  • 8” rørledning for gassløft fra 2/4-C til 2/4-B til 2028.
  • 12” rørledning for vanninjeksjon fra 2/4-K til 2/4-W inntil 31.12.2012, heretter omlagt til annen innretning til 2028.

Ekofisk

Vi har med dette vedtaket gitt samtykke til levetidsforlengelse med følgende vilkår:

Med hjemmel i petroleumsloven § 10-18 andre ledd om myndighet til å gi forskrifter og fastsette vilkår, jamfør rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, styringsforskriften § 20 om avviksbehandling og innretningsforskriften § 83 om ikrafttredelse, skal operatøren:

Dokumentere at innretningene er egnet til forsvarlig bruk i tidsrommet gitt i samtykket. Dette innebærer en ny vurdering av innretningene for å dokumentere etterlevelse av krav i gjeldende regelverk for den enkelte innretning inklusive betydningen av endrede forutsetninger og framtidige behov. Avvik skal behandles formelt.

Fristen for å innfri vilkåret settes til 4.5.2009.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Reidar Hamre, sjefingeniør