Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av innretninger for vanninjeksjon på Ekofisk

Samtykke: ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) har fått samtykke til bruk av undervannsinnretninger for vanninjeksjon på Ekofisk 2/4 V-A.


Innretningene skal erstatte vanninjeksjonsanlegg/brønnene på 2/4 W.

Samtykket gjelder blant annet bruk av åtte vanninjeksjonsbrønner boret av Mærsk Innovator (lenke), bruk av ny rørledning for vanninjeksjon, og bruk av kabler og utstyr for styring av injeksjonen.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |