Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Huldra haleproduksjonsanleggene

Statoil ASA (Statoil) har fått samtykke til bruk av Huldra haleproduksjonsanleggene som omfatter hovedelementene ny kompressormodul og 10 nye lugarer.


Gassfeltet Huldra ligger i den nordlige Nordsjøen ca 28 kilometer nord for Oseberg og 16 kilometer nordvest for Veslefrikk (kartet).

Lokasjon Huldra

Feltet er bygget ut med en normalt ubemannet brønnhodeinnretning med et enkelt prosessanlegg som fjernstyres fra Veslefrikk. Rikgassen transporteres i en 145 kilometer lang rørledning til Heimdal for prosessering.

Kondensat overføres i rørledning til Veslefrikk B for prosessering og videre transport til terminalen på Sture, gjennom Oseberg Transportsystem.

Stans i produksjonen på Huldra uten investering i nytt utstyr på innretningen vil være i 2007. Ved installasjon av en ny kompressor vil produksjonen kunne forlenges til 2011 - 2012.

Vi har gitt Statoil samtykke til bruk av haleproduksjonsanleggene 16. mars 2007.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss