Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Hod utover opprinnelig antatt levetid

Samtykke: BP Norge AS (BP) har fått samtykke til bruk av Hod utover opprinnelig antatt levetid fram til 29.5.2015.


HodHod ble installert og produksjonen startet i 1990.Opprinnelig antatt levetid var 15 år.

BP har søkt om fortsatt drift til 29.5.2015. På dette tidspunkt utløper lisensperioden på Hodfeltet.

Produksjonen fra Hodfeltet foregår både fra brønner på Hodinnretningen (bildet) og brønner boret fra innretningen på Valhall Flanke Sør.

BP utarbeider for tiden en revidert utvinningsstrategi på Hod og det er mulig at produksjonen vil kunne fortsette. Vi har tidligere gitt BP samtykke til fortsatt bruk av produksjonsrørledningen mellom Hod og Valhall.

Selskapet vurderer blant annet økning av vanninjeksjon for å øke utvinningsgraden på feltet.

Hod er planlagt koblet opp til den nye PH-innretningen* i 2010.

* BP planlegger å bygge en ny innretning (PH) på Valhallfeltet, som skal erstatte to av de tre eldste innretningene. PH vil være en integrert produksjons- og boliginnretning med kraftforsyning via kabel fra land. Det er planlagt at produksjon fra PH vil starte mot slutten av tredje kvartal 2010.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |