Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av havbunnsinnretninger på Snøhvit

Statoil ASA har fått samtykke til bruk av havbunnsinnretninger innenfor Snøhvitprosjektet.


Om Snøhvit og Hammerfest LNG
De tre gassfeltene Snøhvit, Askeladd og Albatross som tilhører Snøhvitprosjektet ble påvist tidlig på 1980 tallet.

Fra de undersjøiske feltinnretningene skal gassen føres i rør omkring 140 kilometer inn til LNG-terminalen på Melkøya like utenfor sentrum av Hammerfest.

lokasjonskart

Utbygging av Snøhvit LNG, lokalisering av feltene og trasé for rørledningen til Melkøya ved Hammerfest

På Melkøya blir gassblandingen bearbeidet, og LNG-gass skilles ut og kjøles ned til den blir flytende. I tillegg skal det også produseres flytende naturgass (LPG) og kondensat.

Lenke:Om Snøhvit og Hammerfest LNG (Statoils nettsted)

Statoil har i desember 2006 fått vårt samtykke til å ta i bruk landdelen av Snøhvitprosjektet (lenke).

Nytt samtykke
Dette nye samtykket innebærer blant annet at Statoil kan introdusere hydrokarboner i havbunnsinnretninger* i prosjektet.

*Havbunnsinnretninger
Havbunnsinnretninger består av utstyr som for eksempel ventiltrær, bunnrammer og rørledninger. Dette installeres på havbunnen for å produsere hydrokarboner. Via rørledninger knyttes flere brønner til manifolder. Brønnstrømmen ledes deretter til et prosessanlegg til havs eller på land.

Dette samtykket betyr imidlertid ikke at produksjonen av LNG på Melkøya kan startes opp. Anlegget må først ferdigstilles og overleveres til drift i henhold til fremvist dokumentasjon og planer. Vi vil også gjennomføre et tilsyn før oppstart første halvdel av juni.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064