Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Hammerfest LNG

Statoil ASA har fått samtykke til bruk av Hammerfest LNG-anlegget (Liquified Natural Gas) på Melkøya.


Om Snøhvit og Hammerfest LNG
De tre gassfeltene Snøhvit, Askeladd og Albatross som utgjør Snøhvitprosjektet ble påvist tidlig på 1980 tallet.

Områdekart Melkøya (kilde: Kaefer)

Fra de undersjøiske feltinnretningene skal gassen føres i rør omkring 140 kilometer inn til LNG-terminalen på Melkøya like utenfor sentrum av Hammerfest.

På Melkøya blir gassblandingen bearbeidet, og LNG-gass skilles ut og kjøles ned til den blir flytende. I tillegg skal det også produseres flytende naturgass (LPG) og kondensat.

Lenke: Om Snøhvit og Hammerfest LNG (Statoils nettsted)

Dette brukssamtykket omfatter følgende faser:

  • Nedkjøling av LNG-lagertanker med importert LNG, første fylling av etan og propan.
  • Produksjon av fyrgass fra LNG, oppstart av generatorer og prosessanlegg.
  • Første mottak av brønnstrøm fra feltet.
  • Normal produksjon.

Hammerfest LNG (kilde: Statoil)

Hammerfest LNG (kilde: Statoil)

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss