Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Gyda utover opprinnelig levetid

Samtykke: Talisman Energy Norge (TENAS) har fått samtykke til bruk av Gydainnretningen fram til utgangen av 2030.


Gydafeltet er bygd ut med en kombinert bolig-, bore- og prosessinnretning med stålunderstell (bildet). Innretningen ligger i den sørlige delen av Nordsjøen mellom Ula og Ekofisk, på 66 meters havdyp.

Gydainnretningen (kilde: TENA)

Fra Gyda transporteres olje via Ekofisk til Teeside. Gassen går i en egen rørledning til Ekofisk og derfra til Emden.

Gydainnretningen har vært i drift siden 1990. Fram til 1. September 2003 var BP Norge operatør for Gydafeltet. Fra denne datoen har TENAS vært operatør.

Opprinnelig  levetid var satt til 20 år.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |