Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av gassrørledning på Nyhamna

Samtykke: A/S Norske Shell (Shell) har fått samtykke til å ta i bruk gassrørledningen for levering av gass til Statnetts reservekraftverk på Nyhamna.


Gassrørledningen til reservekraftverket er knyttet opp mot Ormen Lange-anlegget.

Shell har som operatør for Ormen Lange søkt om samtykke til bruk av rørledningen. Samtykket ble gitt 3. oktober 2008.

Lenke:  Samtykke til bruk av Statnetts reservekraftverk på Nyhamna

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |