Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Fram Vest

Oljedirektoratet har gitt Norsk Hydro Produksjon a. s samtykke til bruk av Fram Vest. Samtykket innebærer oppstart og drift av Fram Vest brønner og undervanns brønnramme, rørledningssystem fra Fram Vest brønnramme til Troll C, Fram Vest mottaksfasiliteter på Troll C, samt bruk av prosessanlegget på Troll C for prosessering og produksjon av gass og olje fra Fram Vest feltet.


Fram Vest feltet ligger i blokken 35/11 ca 22 km nord for Troll C. Feltet er forbundet med Troll C via en 13" produksjonsledning, en 12" gass injeksjonsledning og en kontrolledning. Disse er trukket inn på Troll C.

Undervannsinstallasjonene på Fram Vest er bygget og installert slik at disse er dykkerløse. All vedlikehold vil bli utført med ROV eller spesialkonstruerte verktøysystemer fra eventuelt borerigg eller intervensjonsfartøy.

Full regulær produksjon er planlagt fra 1. oktober 2003.