Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Fram Øst

Norsk Hydro Produksjon a.s har fått samtykke til bruk av Fram Øst. Samtykket innebærer oppstart og drift av feltet med tilhørende undervannsinstallasjoner og modifikasjoner på innretningen Troll C.


Fram Øst (kilde: Norsk Hydro)

Utbyggingen av Fram Øst innebefatter blant annet to brønnrammestrukturer, hver med plass til fire brønnhoder. Det planlegges for totalt fem oljeprodusenter og to vanninjeksjonsbrønner.

Produksjonsrørledning, kontrollkabel og vanninjeksjonsrørledning trekkes inn til Troll C.

Det installeres også en gassløftrørledning, hvor løftegassen tas fra Fram Vest gassinjeksjonsrørledning. En brønn på Fram Øst vil produsere via egen rørledning inn i Fram Vest produksjonsrørledning.

Plan for utbygging og drift (PUD) av Fram Øst ble godkjent i Statsråd 22.4.2005. Planlagt oppstartstidspunkt for produksjon fra Fram Øst er 31.10.2006.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no