Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av energiverket på Mongstad

Samtykke: StatoilHydro (SH) har fått samtykke til å ta energiverket på Mongstad (EVM) i bruk.


Les mer om energiverket på SHs nettsted

Mongstadanlegget (Kilde: StatoilHydro)

Mongstadanlegget (Kilde: StatoilHydro)

Samtykket gjelder bruk av

  • Rørledning Kollsnes-Mongstad
  • Mongstad Kraftvarmeverk
  • Raffinerioppgradering på Mongstad

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |