Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Eirik Raude på Troll

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Norsk Hydro Produksjon a.s samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Eirik Raude til boring av produksjonsbrønn 31/2-L-23 H på Troll.


Kart: Norsk HydroEirik Raude eies og opereres av Ocean Rig A/S. Innretningen fikk samsvarsuttalelse 15. september 2004.

Innretningen skal bore øverste deler av produksjonsbrønn 31/2-L-23 H på Troll (kart), utvinningstillatelse 054 og 085.

Vanndybden på lokasjon er omtrent 330 meter. Estimert varighet av aktiviteten er 30 dager.

I forbindelse med denne aktiviteten er det planer om å prøve ny teknologi for alternativt retursystem for boreslam og kakshåndtering.

Ptil krever at dette foregår i henhold til forskrift om utforming og utrustning av innretninger §§ 8 og 9, i samsvar med virksomhetens etablerte sikkerhetsnivå og innen selskapets kriterier for akseptabel risiko for personell. En videre forutsetning for prøving av slamretursystemet er at undergrunnen ikke gir fare for grunn gass.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
Pressekontakt
Telefon: 970 54 064
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no