Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av deler av Ekofisk 2/4 M

ConocoPhillips Norge (CoPNo) har søkt om samtykke til å ta i bruk understellet til Ekofisk 2/4 M samt brostøtten og broen. CoPNo vil ta disse delene i bruk i forbindelse med boring av 5 brønner før innretningen er ferdig installert. Petroleumstilsynet har gitt samtykke som omsøkt 15. juni 2004.


Understellet, brostøtten og broen fra Ekofisk 2/4 M til Ekofisksenteret er installert. Overbygget er under fabrikasjon og vil bli installert sommeren 2005.

I mellomtiden skal den flyttbare innretningen Mærsk Innovator plassere seg over understellet og bore fem brønner.

Deler av dekket på toppen av understellet skal brukes som feste for de nye brønnene, og det er installert dreneringstanker.

Broen skal tjene som en av rømningsveiene for personell som til tider vil arbeide på dekket på understellet.

Ekofisk 2/4 M vil bli tatt i bruk fra august 2005 og vil kunne ta imot produksjonen fra opp til 30 brønner.

Illu: ConocoPhillips
 

2/4M etter installasjon i 2005

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss