Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Deepsea Trym til boring på Troll Olje

Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Deepsea Trym til å gjennomføre produksjonsboring på Troll Oljefeltet.


I januar 2005 mottok NH vårt samtykke til leteboring med Deepsea Trym og bruk av denne innretningen til produksjonboring.

Lenke: Samtykke til leteboring og bruk av Deepsea Trym (januar 2005)

Samtykket omfattet blant annet 3 produksjonsbrønner på Troll. I desember 2005 søkte NH om en utvidelse av dette samtykket til å gjelde totalt 6 produksjonsbrønner på Troll.

Vi har gitt vårt samtykke i henhold til søknadens innhold 13.2.2006.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss