Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Deepsea Delta på Tune

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Deepsea Delta til boring og komplettering av brønn 30/8-A-21 H AH på Tunefeltet.


Brønnen som skal bores og kompletteres for produksjon, er lokalisert på Tune Sør (kartet) vest for Bergen.

 Lokasjonskart

Vanndypet på stedet er 92 meter. Planlagt borestart er 1. november 2008. Aktiviteten har en forventet varighet på 170 dager.

Deepsea Delta er en 3. generasjons flyttbar borerinnretning av typen Ocean Ranger, ferdigstilt ved Rauma Repola (Finland) i 1981. Den har senere gjennomgått en rekke oppgraderinger.

Innretningen som eies og opereres av Odfjell Drilling, fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i februar 2004 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |