Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Deepsea Delta på Oseberg

StatoilHydro har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Deepsea Delta til produksjonsboring og komplettering av to brønner på feltet Oseberg Delta.


Innretningen skal bore og komplettere observasjonsbrønnene 30/9-L-51H/AH og 30/9-L-53H/AH. Aktivitetene forventes å vare i ca 220 dager.

Borestarten avhenger av Deepsea Deltas fremdrift for pågående aktiviteter på Vilje (lenke).

Deepsea Delta som eies og opereres av Odfjell Drilling, fikk Petroleumstilsynets (SUT) i februar 2004.

Map & Deepsea Delta

Lokasjonskart og Deepsea Delta

Om Oseberg Delta
Gass- og kondensatfeltet Oseberg Delta ligger ca 150 kilometer vest for Bergen og 8,5 kilometer sørvest for Oseberg feltsenter (kartet). Vanndypet på stedet er 102 meter.

Oseberg Delta blir bygd ut med en undervannsinstallasjon med fire brønnslisser, som vil bli knyttet til Oseberg D-innretningen ved Oseberg feltsenter med to rørledninger.

Om Oseberg Delta
Gass- og kondensatfeltet Oseberg Delta ligger ca 150 kilometer vest for Bergen og 8,5 kilometer sørvest for Oseberg feltsenter (kartet). Vanndypet på stedet er 102 meter.

Oseberg Delta blir bygd ut med en undervannsinstallasjon med fire brønnslisser, som vil bli knyttet til Oseberg D-innretningen ved Oseberg feltsenter med to rørledninger.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss